top of page

Hoe we bij 50 Koffies werken aan teammanagement

50 Koffies groeit, en we vinden het prachtig om te zien hoe niet alleen onze podcast maar ook ons team mag openbloeien. Toch is groei niet alleen maar rozengeur en maneschijn, want voor ons betekent het concreet ook dat we moeten leren hoe we dat team het best kunnen begeleiden. Zo wordt efficiënt managen opeens een prioritair aandachtspunt voor 50 Koffies. We stapten in een coachingtraject bij Qlick om onze managementvaardigheden aan te scherpen, te bekijken hoe we fouten kunnen vermijden en om ons bewust te worden van onze eigen valkuilen. We delen hieronder graag onze eigen ervaringen uit onze eerste coachingsessie!


In ons coachingtraject willen we vooral inzetten op zuivere communicatie en ervoor zorgen dat ons team op één duidelijke lijn zit. We willen onze teamleden in hun kracht zetten en hen de ruimte en veiligheid geven om het beste van zichzelf naar voren te brengen. Daarnaast werken we met een divers team op vlak van gender en etniciteit, maar ook op vlak van karakter, persoonlijkheid en communicatiestijl, en dat maakt het voor ons een boeiende uitdaging om ons team aan te sturen. Uit onze eerste coachingsessie kwamen twee belangrijke aandachtspunten naar voren.


Eerst en vooral werden we ons tijdens onze coachingsessie heel erg bewust van het feit dat wij heel gelijkaardig zijn als aanvoerders van 50 Koffies. Het is niet omdat wij elkaar begrijpen met weinig woorden, dat dat ook geldt voor de leden van ons team. Teamleden hebben soms nood aan (veel) meer duiding, en het is aan ons om die te voorzien.


Naast verbale communicatie bestaat er ook non-verbale communicatie, en dat bleek ook meteen een tweede aandachtspunt voor 50 Koffies. Het is van groot belang om ook duidelijk na te denken over de vormgeving van onze non-verbale communicatie. We willen ons bewust zijn van de energie en uitstraling die we naar buiten brengen tijdens gesprekken, vergaderingen en feedbackmomenten; en er vooral voor zorgen dat ons enthousiasme zich niet omzet in een bedreigende of intimiderende lichaamstaal. We zetten nu veel duidelijker in op de manier waarop we ons gedragen en ons lichaam gebruiken op momenten met het team.


In afwachting van onze volgende coachingsessie, bepaalden we enkele next steps voor de komende weken. We planden een teamdag in waarop we het team duidelijk willen meegeven wat de visie, missie en langetermijndoelen van 50 Koffies zijn om zo alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Zo willen we voor onze teamleden helder stellen waar we samen aan werken en een gemeenschappelijk doel voor ogen krijgen.

Vervolgens willen we het team duidelijk in kaart brengen aan de hand van Insights, en op die manier bekijken waar de talenten en sterktes van onze teamleden liggen. Daarbij willen we ook focussen op de verschillende communicatiestijlen van onze teamleden om daar als managers rekening mee te kunnen houden. Daarnaast willen we ook een onboardingpakket opstellen voor nieuwe teamleden zodat ze alvast wat informatie achter de hand hebben bij hun opstart en niet zomaar meegesleurd worden in de drukte. Tot slot planden we ook een feedbackmoment in met onze teamleden (aan de hand van een vragenlijst), om aan te voelen welke zaken er goed lopen en wat er beter kan. We vroegen hen naar hun noden, naar hun verwachtingen en naar hun doelen op lange termijn.
11 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page