top of page

Good to know: de 5 grootste frustraties binnen een team

In onze vorige blog bespraken we zes tips voor efficiënt teammanagement. Het is belangrijk om te weten hoe je, als teammanager, kunt bijdragen aan het uitbouwen van een sterk team. Toch is het ook minstens even belangrijk om inzicht te verwerven in wat een succesvol team in de weg kan staan. Benieuwd? Lees even mee over de vijf grootste frustraties binnen een team!


1 Gebrek aan vertrouwen

Teamleden die onvoldoende vertrouwen hebben in het team of in de manager, zullen niet durven laten zien wat hun eigen zwakke punten zijn. Ze zijn niet open naar elkaar toe, zullen fouten niet durven toegeven en kunnen niet of moeilijker om hulp vragen.

Leden van teams waarin het vertrouwen ontbreekt:

 • verbergen zwakheden voor elkaar;

 • staan direct met conclusies en oordelen klaar over de intenties en neigingen van anderen;

 • hebben een afkeer van vergaderingen.

Je leest het goed: vertrouwen is key.


2 Angst voor conflicten

Een gebrek aan vertrouwen zorgt voor een angst voor conflicten. Om conflicten te kunnen vermijden, zullen teamleden zich afzijdiger gedragen tijdens discussies of vergaderingen. Teams die bang zijn voor conflicten:

 • hebben vervelende vergaderingen;

 • negeren controversiële onderwerpen;

 • verspillen tijd en energie met het ophouden van de schijn.

3 Gebrek aan betrokkenheid

Teamleden die zich afzijdig houden, zijn het vaak niet eens met beslissingen die effectief gemaakt worden. Dat leidt tot dubbelzinnigheid en verschillende verwachtingen. Een team dat niet als eenheid optreedt:

 • creëert onduidelijkheid binnen het team over de richting en de prioriteiten;

 • komt keer op keer op discussies en beslissingen terug;

 • moedigt kritiek achteraf onder teamleden aan.

4 Het ontlopen van verantwoordelijkheid

Onduidelijke afspraken en dubbelzinnigheid leiden tot een gebrek aan ownership. En het is net het opnemen van de eigen verantwoordelijkheden dat zorgt voor meer vertrouwen, betere samenwerking en een veilige omgeving.

Een team dat verantwoordelijkheid mijdt:

 • moedigt middelmatigheid aan;

 • mist deadlines en belangrijke afspraken;

 • belast de teamleider onnodig daar hij of zij de enige bron van discipline wordt.

5 Te weinig aandacht voor resultaten

Teamleden die zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen, zullen niet gemotiveerd aan de slag gaan om persoonlijke resultaten of doelstellingen met het team te behalen. Dat resulteert in een visieloos team, waar het bedrijf uiteindelijk onder zal leiden. Een team waarbij resultaten niet op de eerste plaats komen:

 • stagneert en slaagt er niet in zich te ontwikkelen;

 • raakt prestatiegerichte teamleden kwijt;

 • laat zich gemakkelijk afleiden.

Frustraties binnen een team zijn niet ideaal, en heel wat courante misvattingen kunnen leiden tot vervelende situaties. Benieuwd naar mogelijke oplossingen om een sterk team uit te bouwen of om je team beter te laten presteren? Hou onze nieuwsbrief de komende weken goed in ’t oog en beluister ook zeker onze komende podcastafleveringen binnen het thema ‘Teammanagement’. We beloven je dat ook de komende kleppers je nog heel wat nuttige info zullen geven!

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page