top of page

Het #faalverhaal van Nadia

Het taboe rond falen doorbreken lukt ons enkel en alleen als we samenwerken. Ook bij 50 Koffies doen we de komende weken onze duit in het zakje door met onze eigen #faalverhalen naar buiten te komen. Om de Facebookrealiteit te challengen en om te tonen dat het bij iedereen wel eens tegenzit, maar vooral om te bewijzen dat falen draagbaarder wordt als het gedeeld wordt. In 2015 studeerde ik af als interieurvormgever. Tijdens mijn studie leerde ik een fijne vriendin kennen waarmee ik een goede band opbouwde en een duidelijke klik voelde. Zonder er veel woorden aan vuil te maken, besloten we dat we na onze studies samen zouden gaan ondernemen en niet veel later was onze interieurzaak een feit. We stapten samen met een zekere portie naïviteit in het ondernemerschap, vol goede moed maar zonder concrete plannen of doelen.


Dat ging een tijdje goed, maar schoolse naïviteit en een gebrek aan voldoende ervaringen zorgden ervoor dat er stilaan problemen naar boven kwamen in onze samenwerking. Hoeveel uren spenderen we allebei in de zaak? Hoe gaan we onze samenwerking boekhoudkundig organiseren? Wat is onze manier van werken en wat is onze toekomstvisie? Hoe zetten we ons in voor deze zaak? Al snel bleek dat onze verwachtingen en visies heel ver van elkaar lagen. De frustraties liepen soms hoog op omdat we projecten op heel andere manieren selecteerden en uitwerkten. Ten slotte was er ook weinig respect voor elkaars communicatie naar (potentiële) klanten. Een harde noot om te kraken, maar we wisten allebei dat onze samenwerking verre van ideaal was en we besloten de zaak stop te zetten. Die beslissing bracht een zekere vorm van rust met zich mee en verbeterde de communicatie tussen ons zelfs enigszins.


We spraken onderling af dat we de zaak mooi zouden verdelen. Helaas hadden we – bij de opstart van onze zaak – op advies van onze boekhouder een bepaalde structuur opgezet die bij het stopzetten van de zaak een ongelukkige verdeling in de hand geeft gewerkt. Volgens die spelregels zijn het volledige klantenbestand en alle gelden bij de uiteindelijke verdeling naar mijn vennoot gegaan, en dat voelde voor mij écht als falen. In mijn familie was ik de eerste die zélf een zaak startte, en ik ben er uiteindelijk niet in geslaagd om die zaak te behouden, laat staan te doen groeien. Ik wilde aan iedereen tonen dat ik in staat was om als zelfstandige te starten, en het opheffen van mijn interieurzaak voelde voor mij als het bewijs dat ik dat juist niet kon.


En toch heeft het opzetten van die eerste zaak ook voordelen gehad, want zelf besefte ik – later – des te meer wat ik wél kon en wat ik wilde. Ik heb kunnen leren uit ervaringen die mij hebben gebracht tot waar ik vandaag sta. Net op het moment dat ik uit het dal gekropen was, heb ik Yana leren kennen. Ik had gezworen om nooit nog een zaak te starten met iemand opdat ik die miserie nooit nog een tweede keer zou moeten meemaken, en toch voelde het helemaal anders in de samenwerking met Yana. Met Yana heb ik meer dan anderhalf jaar samengewerkt vooraleer we besloten hebben om een zaak op te zetten rond ons idee. Door die intensieve samenwerking wisten we ook heel goed wat we aan elkaar hebben en konden we onze visie en missie aflijnen. Wat voor mij vooral belangrijk is in deze samenwerking, is dat onze inzet en energie in balans zijn. Het is vooral die eerste slechte ervaring en mijn gevoel van schaamte die ervoor hebben gezorgd dat ik deze samenwerking heel wat beter heb kunnen onderbouwen.


De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat voorbereiding key is: wie voorbereid is, kan terugvallen op vooraf gemaakte afspraken. Als je niet voorbereid bent, moet je handelen op basis van emoties. Daarbij vervalt alle rationaliteit, wat het uiteraard heel moeilijk maakt. Door de samenwerking met Yana kan ik rationeel oordelen over mijn eigen fouten in de vorige samenwerking. Die portie rationaliteit heeft er nu ook voor gezorgd dat er geen kwaadheid meer speelt over het stopzetten van de vorige zaak, en dat ik ook mijn ex-partner en ik weer goed overeenkomen. Een les in loslaten, maar ook in het terugvinden van vertrouwen en enthousiasme.


74 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page