top of page

5 voordelen van businessoptimalisatie

Als organisatie streef je voortdurend naar verbetering en groei. Aangezien je bedrijf bestaat in een wereld die voortdurend in beweging is, is het belangrijk om je bedrijfsprocessen en hun doeltreffendheid met regelmaat te evalueren. Aan de hand van businessoptimalisatie worden problemen en inefficiënties geïdentificeerd en vervolgens nieuwe methoden geïmplementeerd om jouw bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken. Heel wat bedrijven doen vandaag beroep op digitale technologieën om processen te automatiseren en ze op die manier efficiënter te maken.

Benieuwd naar wat businessoptimalisatie voor jouw bedrijf kan betekenen? Lees even mee over de vijf belangrijkste voordelen van businessoptimalisatie! [1][2]

1. JE WERKT EFFICIËNTER

Procesoptimalisatie leidt tot efficiënter werken. Je elimineert overbodige stappen en automatiseert (onderdelen van) het proces om tijd te besparen, fouten te verminderen en dubbel werk te voorkomen. Vooral bij de gangbare processen, die iedere dag plaatsvinden, kan de verhoogde efficiëntie door procesoptimalisatie een groot voordeel opleveren. Bovendien is het ook prettig voor medewerkers om efficiënter te kunnen werken, eventueel ondersteund door de juiste automatisering.


2. JE KUNT JOUW KLANTEN BETER HELPEN

De klant zo goed mogelijk van dienst zijn, daar gaat het uiteindelijk om. Door processen te optimaliseren word je als organisatie slagvaardiger. Je kunt sneller handelen en flexibeler omgaan met klantwensen. Wanneer je de juiste automatiseringsoplossingen inzet, beschik je over completere en meer accurate informatie, waardoor je de klant beter kunt helpen. Een hoger niveau van klantenservice leidt vanzelfsprekend tot meer tevreden klanten en komt de hele organisatie ten goede.

3. ER IS MEER DUIDELIJKHEID

Veel inefficiëntie in processen wordt veroorzaakt door onduidelijkheid. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke informatie moet waar worden vastgelegd? Welke werkzaamheden heeft mijn collega op de andere afdeling uitgevoerd? Door hier kritisch naar te kijken kun je snel progressie boeken. Duidelijke afspraken maken en helder communiceren met elkaar voorkomt verwarring en problemen. En gaat het toch ergens mis, dan weet je waar in het proces en bij wie er moet worden bijgestuurd.

4. JE VOLDOET BETER AAN WET- EN REGELGEVING

Jouw bedrijfsvoering moet natuurlijk in lijn zijn met de wet- en regelgeving. Waar dit ongetwijfeld voor het grootste deel van de processen al op orde is, zal er vast ook ruimte voor verbetering zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met de segregation of duties? Wijzigingen in het btw-tarief? Of de salarisadministratie? Denk ook eens aan veiligheidsmaatregelen: zijn alle werkplekken veilig en is al het materieel tijdig gekeurd en gecertificeerd?

5. HET WORDT GEMAKKELIJKER OM TE VERBETEREN EN TE GROEIEN

Processen die strak zijn georganiseerd en zorgvuldig zijn gedocumenteerd, vormen de basis voor continue verbetering. In een geordende, goed georganiseerde werkomgeving worden innovatie, nieuwe ideeën en continu verbeteren gestimuleerd. Ook wordt het gemakkelijker om samen te werken met andere afdelingen en best practices met elkaar te delen.[3]


Klaar om je business te gaan optimaliseren? Hou het kanaal van 50 Koffies dan zeker in de gaten, want wij hebben de komende weken nog heel wat interessante gasten én boeiende posts voor jullie in petto!

[1] Naar: https://www.vtmgroep.nl/blog/5-voordelen-van-business-optimalisatie-voor-jouw-organisatie (geraadpleegd in juni 2023) [2] Naar: https://riverlogic.com/?blog=business-optimization-what-it-means-and-why-you-need-it (geraadpleegd in juni 2023) [3] Naar: https://dysel.com/nl/kenniscentrum/blog/5-voordelen-van-processen-optimaliseren (geraadpleegd in juni 2023)


6 weergaven0 opmerkingen
bottom of page